Vi åpner høstens utstillingssesong 23.september
Velkommen til en spennende utstilling 23. september. Vi viser bilder av Randi kristin Strand.


Foreningens formål
Vedtekter kunstforening :

Står for en vesentlig del av utstillingstilbudet i Ski
Vi skal være bindeleddet mellom kunstneren som yrkesutøver og publikum som mottaker og bruker
Vi ønsker å bidra til økt kunnskap om kunst ved utstillinger, køseri, kunstreiser m.m.
Vi samarbeider med Ski kulturkontor og skolene om "Den kulturelle skolesekken"
Medlemmer vil ha glede av et kunstfellesskap selv om de ikke er utøvende eller kan så mye om kunst på forhånd
Les mer