Velkommen til vernissage 24. februar kl. 13.30
I forkant av åpningen vil vi arrangere en artisttalk mellom redaktøren av Fanzinen ”Faceless Artists ” Anders Nygaard og Kirsten Opstad.
De vil snakke om arbeidsprosessene fra atelier til utstillingen.


Foreningens formål
Vedtekter kunstforening :

Står for en vesentlig del av utstillingstilbudet i Ski
Vi skal være bindeleddet mellom kunstneren som yrkesutøver og publikum som mottaker og bruker
Vi ønsker å bidra til økt kunnskap om kunst ved utstillinger, køseri, kunstreiser m.m.
Vi samarbeider med Ski kulturkontor og skolene om "Den kulturelle skolesekken"
Medlemmer vil ha glede av et kunstfellesskap selv om de ikke er utøvende eller kan så mye om kunst på forhånd
Les mer